จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar