จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ฯ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar