จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม ปี 2561

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม ปี 2561

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar