จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดพวงหรีดดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดพวงหรีดดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar