จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผลผู้ชนะคัดเลือกผู้เสนอค่าซักผ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะคัดเลือกผู้เสนอค่าซักผ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ
Calendar