จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผลผู้ชนะซื้ออาหารสดอาหารแห้ง อาหารพนักงาน อาหารเช้าประจำวันที่ 1-15 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะซื้ออาหารสดอาหารแห้ง อาหารพนักงาน อาหารเช้าประจำวันที่ 1-15 ตุลาคม พ.ศ.2561 รายละเอียดดังแนบ
Calendar