จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกผู้จ้างเหมาค่าบริการเคเบิลทีวี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกผู้จ้างเหมาค่าบริการเคเบิลทีวี ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดดังแนบ
Calendar