จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกซื้ออาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเย็นของงานวันที่ 8 ตค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกซื้ออาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเย็นของงานวันที่ 8 ตค.61 รายละเอียดดังแนบ
Calendar