จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประการศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินงานศูนย์วิสหากิจกีฬา

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประการศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินงานศูนย์วิสหากิจกีฬา
เอกสารแนบ
Calendar