จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารดังแนบ
Calendar