จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม [ดาวน์โหลดประกาศ]
Calendar