จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและดูแลลิฟต์

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและดูแลลิฟต์ ดังแนบ
Calendar