จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar