จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อแบตเตอรี่ Panasonic อัลคาไลน์ ขนาด AA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อแบตเตอรี่ Panasonic อัลคาไลน์ ขนาด AA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar