จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ส่วนบุคคล 4 ที่นั่ง

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ส่วนบุคคล 4 ที่นั่ง [ดาวน์โหลดประกาศ]
Calendar