จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการ จัดซื้อจัดจ้าง ค่ากรรไกร Muti PUR7,ปากกาลูกลื่น 0.7 1016,PBปากกาลูกลื่น 0.5mm,ปากกา GRIP X5 Pastell โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการ จัดซื้อจัดจ้าง ค่ากรรไกร Muti PUR7,ปากกาลูกลื่น 0.7 1016,PBปากกาลูกลื่น 0.5mm,ปากกา GRIP X5 Pastell โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar