จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารแนบ
Calendar