จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารศิลปะ จำนวน 1 งาน

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารศิลปะ จำนวน 1 งาน ดังแนบ
Calendar