จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาท้าความสะอาดท่อน้ำทิ้งรอบอาคารวิทยาลัยนานาชาติ

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาท้าความสะอาดท่อน้ำทิ้งรอบอาคารวิทยาลัยนานาชาติ [ดาวน์โหลดประกาศ]
Calendar