จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารดังแนบ
Calendar