จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารข้อสอบภาคต้น ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารข้อสอบภาคต้น ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar