จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์  ม.บูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ
Calendar