จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารแนบ 
Calendar