จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด โรงเรียนสาธิตอาชึวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อมรรัตน์ จิรสันติสุข

เอกสารดังแนบ

 
Calendar