จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บข้อมูล โครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บข้อมูล โครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจและวิจัยความคิดเห็ของประชาชนที่รับริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar