จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเสื้อสูทผู้บริหาร จำนวน ๑๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเสื้อสูทผู้บริหาร จำนวน ๑๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar