จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำเดือน ตุลาคม 2561

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารแนบ
Calendar