จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ ประจำเดือนต.ค.61

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสารแนบ
Calendar