จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างงานเกษียณอายุราชการปฏิบัติงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

เอกสารแนบ 328
Calendar