จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ชุดจ่ายไฟ และค่าบริการตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปัทมา ศุภธนกร

เอกสารแนบ
Calendar