จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ เครื่องส่วนตัวอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ (เครื่องส่วนตัวอาจารย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar