จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมตู้เมนไฟใหญ่อาคารหอพักนิสิต เปลี่ยนสวิทซ์แม่เหล็กจำนวน 2 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมตู้เมนไฟใหญ่อาคารหอพักนิสิต เปลี่ยนสวิทซ์แม่เหล็กจำนวน 2 ชุด [ดาวน์โหลดประกาศ]
Calendar