จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับห้องปฏิบัติการโรงแรม จำนวน 200 แพ็ค

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับห้องปฏิบัติการโรงแรม จำนวน 200 แพ็ค [ดาวน์โหลดประกาศ]
Calendar