จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล โครงการความพึงพอใจของประชาชนต่อ อบต.สำนักท้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูล โครงการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar