จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ Micro Economics จำนวน 68 เล่ม และหนังสือ Operation and Supply Chain Management จำนวน 65 เล่ม

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ Micro Economics จำนวน 68 เล่ม และหนังสือ Operation and Supply Chain Management จำนวน 65 เล่ม [ดาวน์โหลดประกาศ]
Calendar