จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลตำบลเชิงเนิน โดยวิะีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลเชิงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar