จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิล โครงการ มุฑิตาจิต วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิล โครงการ "มุฑิตาจิต วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar