จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ประกาศเลขที่ 1908/2561
Calendar