จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลง และหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลง และหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar