จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อุษา เรืองเถาะ

http://calendar.buu.ac.th/document/1536891360.pdf

 
Calendar