จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนิสิต

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนิสิต [ดาวน์โหลดประกาศ] 
Calendar