จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงขยะ จำนวน 13 แพค

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงขยะ จำนวน 13 แพค [ดาวน์โหลดประกาศ]
Calendar