จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 16 เล่ม

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 16 เล่ม [ดาวน์โหลดประกาศ]
Calendar