จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar