จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เนตรสงคราม

http://calendar.buu.ac.th/document/1536821958.pdf
Calendar