จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar