จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำเล่มรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CAR จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว เอกวุฒิ ด่านอรุณ

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำเล่มรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CAR) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar