จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 85 A Remanu จำนวน ๓ กล่อง และ Kyocera จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

เอกสารแนบ 325
Calendar