จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาทำความสะอาดรอบนอกอาคาร ดูแลสวน และบำรุงรักษาต้นไม้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาทำความสะอาดรอบนอกอาคาร ดูแลสวน และบำรุงรักษาต้นไม้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar