จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์,ของรางวัล,พานดอกไม้ สำหรับจัดโครงการไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เนตรสงคราม

http://calendar.buu.ac.th/document/1536755171.pdf
Calendar